بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کوچکترین مضرب مشترک

ب.م.م و ک.م.م عبارت های جبری

ب.م.م و ک.م.م عبارت های جبری

برای محاسبه ی ب.م.م و ک.م.م عبارت های جبری کافیه به ترتیب زیر عمل کنی:

1- تک تک عبارتهای جبری رو تجزیه کن

2-با استفاد از روابط زیر ب.م.م و ک.م.م عبارتهای جبری را محاسبه کن:

ب.ب.م = عاملهای مشترک با توان کم تر

ک.م.م = عامل های مشترک با توان بیش تر× عامل های غیر مشترک

ب.م.م و ک.م.م عبارت ها رو خوب یاد بگیر و مثال های زیرش رو حل کن:

توجه:لطفا روی عکس کلیک و سپس مطالعه کنید:

ب.م.م و ک.م.م - پاسخ مثالها

اگه ب.م.م و ک.م.م عبارت ها رو به خوبی  یاد گرفتی  و مثال های زیرش رو حل کردی، جواباتو با تصویر مقابل چک کن:

توجه:لطفا روی عکس کلیک و سپس مطالعه کنید: