عبارت های گویا

تعریف عبارت گویا

هر عبارتی که حرف یا حروفی زیر رادیکال نداشته باشه گویاست.

توجه 1: واضحه که هر عبارتی که گویا نباشه گنگه.

توجه 2: توجه داشته باشید که زیر رادیکال بودن عدد یا اعدادی مانع گویا بودن عبارت نمیشه و نباید این مفهوم را با اعداد گنگ و گویا اشتباه گرفت.پس فقط نباید حرفی زیر رادیکال ببینی تا عبارت گویا محسوب بشه.

معین بود عبارت گویا

حتما تا حالا با مفهوم «تعریف نشده» در ریاضی آشنا شدی و می دونی که یکی از عبارتهای تعریف نشده «عدد تقسیم بر 0» هستش.

پس در  یک عبارت گویا میشه هر عددی رو به متغییر نسبت داد به غیر از اعدادی که مخرج رو صفر کنن.

معین بودن عبارت گویا رو کامل در تصویر مقابل مطالعه کن و مثال های زیرشو حل کن:

اول روی عکس کلیک کن و سپس مطالعه کن:

در روزهای آتی اعمال جبری عبارت های گویا به این آموزش اضافه خواهد شد.حتما مجددا به این صفحه سربزنید.