اتحادها

آموزش اتحادها

اتحادها از مهم ترین مباحث ریاضی پایه است و ریاضی پایه سنگ بنای ریاضیات است.تمام دانش آموزانی که  در ریاضیات مشکل دارند ضعف آنها در همین قسمت است و اگر آنرا برطرف کنند سایر مباحث را به راحتی می آموزند.فرض کنید در حال مطالعه مبحث مشتق هستید(چرا مشتق…؟!چون بسیاری از معلما و مشاورا به دانش آموز میگن برو رو مشتق کار کن تعداد تستاش زیاده ولی دانش آموز ضعیف در این مبحث فقط وقت تلف می کنه و هرچقدر هم که بخونه نمی تونه این تستها رو حل کنه!چرا؟االان میگم)

مثال:خب در مبحث مشتق می خونی که برای تشخیص یکنوایی تابع باید مشتق تابع رو تعیین علامت کنی!خب دانش آموز باید مشتق رو تجزیه کنه، ریشه هاشو محاسبه کنه و بعد اونو تعیین علامت کنه و کسی که در ریاضی پایه ضعیفه نمی تون این کارها رو انجام بده.پس ریاضی پایه سنگ بنای ریاضی کاربردی و به نوعی جعبه ابزار برای سایر مباحث محسوب میشه که بدون اون نمیشه کاری انجام داد، در نتیجه ریاضی پایه رو جدی بگیر و خوب روش کار کن.

اتحادهای اولیه ی ضروری

اتحادهای اول و دوم(مربع 2جمله)

اتحاد 1 و 2 رو یاد بگیر و 2 مثال زیرش رو حل کن:

توجه:لطفا روی عکس کلیک و سپس مطالعه کنید

پاسخ مثال های اتحاد  1 و 2(لطفا ابتدا مطلب بالا را مطالعه و مثال ها رو حل کن بعد به این پاسخ ها مراجعه کن):

توجه:لطفا روی عکس کلیک و سپس مطالعه کنید

اتحاد مربع چند جمله

اتحاد  مربع چند جمله(اتحاد رو خوب یادبگیر و مثال های زیرش رو حل کن):

توجه:لطفا روی عکس کلیک و سپس مطالعه کنید

پاسخ مثال های اتحاد مربع چند جمله(لطفا ابتدا مطلب بالا را مطالعه و مثال ها رو حل کن بعد به این پاسخ ها مراجعه کن):

توجه:لطفا روی عکس کلیک و سپس مطالعه کنید

اتحاد مکعب دو جمله

اتحاد  مکعب دو جمله(اتحاد رو خوب یادبگیر و مثال های زیرش رو حل کن):

توجه:لطفا روی عکس کلیک و سپس مطالعه کنید

پاسخ مثال های اتحاد مکعب دو جمله(لطفا ابتدا مطلب بالا را مطالعه و مثال ها رو حل کن بعد به این پاسخ ها مراجعه کن):

توجه:لطفا روی عکس کلیک و سپس مطالعه کنید

اتحاد مزدوج

اتحاد  مزدوج(اتحاد رو خوب یادبگیر و مثال های زیرش رو حل کن):

توجه:لطفا روی عکس کلیک و سپس مطالعه کنید

پاسخ مثال های اتحاد مزدوج(لطفا ابتدا مطلب بالا را مطالعه و مثال ها رو حل کن بعد به این پاسخ ها مراجعه کن):

توجه:لطفا روی عکس کلیک و سپس مطالعه کنید

اتحاد چاق و لاغر

اتحاد  چاق و لاغر(اتحاد رو خوب یادبگیر و مثال های زیرش رو حل کن):

توجه:لطفا روی عکس کلیک و سپس مطالعه کنید

پاسخ مثال های اتحاد چاق و لاغر(لطفا ابتدا مطلب بالا را مطالعه و مثال ها رو حل کن بعد به این پاسخ ها مراجعه کن):

توجه:لطفا روی عکس کلیک و سپس مطالعه کنید

اتحاد جمله مشترک

اتحاد  جمله مشترک(اتحاد رو خوب یادبگیر و مثال های زیرش رو حل کن):

توجه:لطفا روی عکس کلیک و سپس مطالعه کنید

پاسخ مثال های اتحاد جمله مشترک(لطفا ابتدا مطلب بالا را مطالعه و مثال ها رو حل کن بعد به این پاسخ ها مراجعه کن):

توجه:لطفا روی عکس کلیک و سپس مطالعه کنید

سایر آموزش ها

استاد بابک کمالی|آقای ریاضی|سمیناربرند_بازاریابی

یوسیران|تحصیل_ترکیه|

استادبابک کمالی|آقای ریاضی|بهترین دبیر ریاضی کشور|رکورددار تالیف_ایران|اولین_تنها_پاسخگوی کلیه سوالات_تستهای_یوس|

آخرین دیدگاه‌ها

[contact-form-7 id=”750″]