دانشگاه سلیمان دمیرل

دانشگاه سلیمان دمیرل یک دانشگاه دولتی است که در سال 1992 در ایسپارتا تأسیس شد .

دانشگاه سلیمان دمیرل یک دانشگاه دولتی است که در سال 1992 در ایسپارتا تأسیس شد . SDU  با واحدهای دانشگاهی ، دانشکده ، تعداد دانشجویان، تحقیقات علمی با فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و ورزشی خود یکی از موسسات ممتاز آموزش عالی کشور ترکیه است. این دانشگاه دارای 21 دانشکده، 20 مدرسه حرفه ای کارشناسی، 6 موسسه  آموزش کارشناسی ارشد و 46 مرکز تحقیقاتی و کاربردی است. بیشتر ساختمانهای دانشگاه در مرکز ایسپارتا واقع شده اند.

 • SDU یک دانشگاه با جو اجتماعی قوی است.
 • دانشگاه سلیمان دمیرل با داشتن جو اجتماعی قوی ، ساختار غنی از زیستگاه ، فعالیت های فرهنگی و ورزشی،  نامی ایجاد می کند و چهره مرجع دانشگاهی را ترسیم می کند69 کلوپ دانشجویی ، مرکز ورزشی، مراکز اطلاع رسانی، SDU اندازه مکانی و عملکرد با مناطق اجتماعی مانند کتابخانه ها، یکی از دانشگاه های بزرگ  ترکیه است.
 • SDU یک دانشگاه بین المللی است
 • دانشگاه سلیمان دمیرل با داشتن جو اجتماعی قوی ، ساختار غنی از زیستگاه ، فعالیت های فرهنگی و ورزشی، چهره مرجع دانشگاهی را ترسیم می کند.69 کلوپ دانشجویی ، مرکز ورزشی، مراکز اطلاع رسانی و … یکی از دانشگاه های بزرگ  ترکیه است.
 • SDU یک دانشگاه با دسترسی عالی
 • حمل و نقل به پردیس مرکزی که 8 کیلومتر با مرکز شهر فاصله دارد ، به راحتی امکان پذیر است. پردیس مرکزی با 10 هزار قطعه زمین برای پوشش کلیه دانشکده ها ، آزمایشگاه ها ، کارگاه ها ، مراکز رایانه ، کتابخانه ها ، مراکز فرهنگی و سایر امکانات اجتماعی و ورزشی طراحی شده است.ساختمانها و تسهیلا ، با مساحت سرانه که بالاتر از حد متوسط یک دانشگاه در ​​ترکیه است.

فرصتهایی که دانشگاه ارائه می دهد

 • کار نیمه وقت
 • کمک های مالی

این دانشگاه دارای امکانات فراوانی است از جمله:

 • مرکز اطلاع رسانی (کتابخانه)
 • پزشکی-اجتماعی
 • تغذیه
 • کمکهای تغذیه ای
 • ورزش
 • کلوپ های دانشجویی

از سایر فعالیت های دانشگاه، فعالیت های فرهنگی،کنسرت ها و جشنواره ها، مسابقات ورزشی و … نام برد.

یک دیدگاه ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.