ویدیوهای آموزشی رایگان

برای تهیه ی DVD های ریاضی 1، ریاضی2، هندسه و هوش کنکور ترکیه(آزمون یوس) مجموعه مشاوره، تحصیلی یوسیران – مدرس: استاد بابک کمالی(آقای ریاضی) اینجا کلیک کنید

 

 

کلاس یوس|آقای_ریاضی
کلاس_کنکور_یوس

کلاس آنلاین پای و سیگما-یوس ترکیه، فقط یوسیران(مدرس: بابک کمالی-آقای ریاضی)

برای مشاهده فیلم آموزشی کلیک کنید

online class
یوسیران|کلاس_آنلاین|تحصیل_ترکیه

تست دایره پوزا-آزمون یوس ترکیه فقط یوسیران(مدرس:بابک کمالی-آقای ریاضی)

برای مشاهده فیلم آموزشی کلیک کنید

DVD یوس
یوسیران|DVD_یوس

تست رادیکال پوزا-آزمون یوس ترکیه، فقط یوسیران(مدرس:بابک کمالی-آقای ریاضی)

برای مشاهده فیلم آموزشی کلیک کنید

 

 

DVD یوس
یوسیران|DVD_یوس_ترکیه

تست متوازی الاضلاع پوزا-یوس ترکیه یوسیران(مدرس:بابک کمالی-آقای ریاضی)

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

کلاس آنلای
یوسیران|DVD_یوس

تست رادیکال پوزا-آزمون یوس ترکیه فقط یوسیران(مدرس:بابک کمالی-آقای ریاضی)

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

آنلاین_موفق_شو
یوسیران|کلاس_آنلاین|تحصیل_ترکیه

آقای ریاضی در گاج-توصیه های قبل از کنکور تجربی-تحصیل ترکیه یوسیران

برای مشاهده فیلم آموزشی کلیک کنید

 

تصاعد عددی

 

تصاعد حسابی1-آزمون یوس فقط با یوسیران(مدرس:آقای ریاضی) برای مشاهده کلیک کنید

 

تصاعد حسابی 2

 

تصاعد حسابی2-آزمون یوس فقط با یوسیران(مدرس:آقای ریاضی) برای مشاهده کلیک کنید

 

مشاوره نوروزی

 

توصیه های مشاوره ای(ویژه نوروز)-کنکور یوس فقط با یوسیران(مدرس:آقای ریاضی) برای مشاهده کلیک کنید

 

حد مثلثاتی

 

حد مثلثاتی-آزمون یوس با یوسیران(مدرس آقای ریاضی) برای مشاهده کلیک کنید

 

آقای ریاضی در گاج(حل تست کنکور تجربی 3)

یوسیران|کلاس یوس

آقای ریاضی(تست کنکور تجربی گاج 3)-تحصیل-ترکیه-یوسیران

آشنایی با بابک کمالی برترین مدرس آزمون یوس در کشور کلیک کنید 

آقای ریاضی در گاج(حل تست کنکور تجربی 1)

تحصیل_ترکیه

آقای ریاضی(تست کنکور تجربی گاج 2)-تحصیل-ترکیه-یوسیران

آشنایی با بابک کمالی برترین مدرس آزمون یوس در کشور کلیک کنید 

آقای ریاضی در گاج(حل تست کنکور تجربی 1)

DVD یوس

آقای ریاضی(تست کنکور تجربی گاج 1)-تحصیل-ترکیه-یوسیران

آشنایی با بابک کمالی برترین مدرس آزمون یوس در کشور کلیک کنید 

تصاعد حسابی 1

یوسیران|کلاس یوس

آقای ریاضی-مجموع جملات تصاعد هندسی-آزمون یوس-تحصیل-ترکیه-یوسیران

آشنایی با بابک کمالی برترین مدرس آزمون یوس در کشور کلیک کنید 

تصاعد هندسی

کنکور پزشکی ترکیه

آقای ریاضی- تصاعد هندسی-آزمون یوس-تحصیل-ترکیه-یوسیران

آشنایی با بابک کمالی برترین مدرس آزمون یوس در کشور کلیک کنید 

حل چند معادله

کنکور پزشکی ترکیه

آقای ریاضی- حل چند معادله-آزمون یوس-تحصیل-ترکیه-یوسیران

آشنایی با بابک کمالی برترین مدرس آزمون یوس در کشور کلیک کنید