فیلم رایگان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

برای تهیه ی DVD های ریاضی 1، ریاضی2، هندسه و هوش کنکور ترکیه(آزمون یوس) مجموعه مشاوره، تحصیلی یوسیران – مدرس: استاد بابک کمالی(آقای ریاضی) اینجا کلیک کنید

 

 

کلاس یوس|آقای_ریاضی

کلاس_کنکور_یوس

کلاس آنلاین پای و سیگما-یوس ترکیه، فقط یوسیران(مدرس: بابک کمالی-آقای ریاضی)

برای مشاهده فیلم آموزشی کلیک کنید


online class

یوسیران|کلاس_آنلاین|تحصیل_ترکیه

تست دایره پوزا-آزمون یوس ترکیه فقط یوسیران(مدرس:بابک کمالی-آقای ریاضی)

برای مشاهده فیلم آموزشی کلیک کنید


DVD یوس

یوسیران|DVD_یوس

تست رادیکال پوزا-آزمون یوس ترکیه، فقط یوسیران(مدرس:بابک کمالی-آقای ریاضی)

برای مشاهده فیلم آموزشی کلیک کنید

 

 

DVD یوس

یوسیران|DVD_یوس_ترکیه

تست متوازی الاضلاع پوزا-یوس ترکیه یوسیران(مدرس:بابک کمالی-آقای ریاضی)

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید


کلاس آنلای

یوسیران|DVD_یوس

تست رادیکال پوزا-آزمون یوس ترکیه فقط یوسیران(مدرس:بابک کمالی-آقای ریاضی)

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید


آنلاین_موفق_شو

یوسیران|کلاس_آنلاین|تحصیل_ترکیه

آقای ریاضی در گاج-توصیه های قبل از کنکور تجربی-تحصیل ترکیه یوسیران

برای مشاهده فیلم آموزشی کلیک کنید

 

تصاعد عددی

 

تصاعد حسابی1-آزمون یوس فقط با یوسیران(مدرس:آقای ریاضی) برای مشاهده کلیک کنید

 

تصاعد حسابی 2

 

تصاعد حسابی2-آزمون یوس فقط با یوسیران(مدرس:آقای ریاضی) برای مشاهده کلیک کنید

 

مشاوره نوروزی

 

توصیه های مشاوره ای(ویژه نوروز)-کنکور یوس فقط با یوسیران(مدرس:آقای ریاضی) برای مشاهده کلیک کنید

 

حد مثلثاتی

 

حد مثلثاتی-آزمون یوس با یوسیران(مدرس آقای ریاضی) برای مشاهده کلیک کنید

 

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_single_image image=”1105″ img_size=”full” alignment=”center” title=”آقای ریاضی در گاج(حل تست کنکور تجربی 3)”][vc_btn title=”برای مشاهده کلیک کنید” color=”vista-blue” link=”url:http%3A%2F%2Fyosiran.com%2Fkonkur-tajrobi-3%2F|title:%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C(%D8%AD%D9%84%20%D8%AA%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%20%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%AF%D8%A7%D8%AC%203)%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%20%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%DB%8C%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86|target:%20_blank|”][vc_column_text]

آقای ریاضی(تست کنکور تجربی گاج 3)-تحصیل-ترکیه-یوسیران

آشنایی با بابک کمالی برترین مدرس آزمون یوس در کشور کلیک کنید 

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_single_image image=”1131″ img_size=”full” alignment=”center” title=”آقای ریاضی در گاج(حل تست کنکور تجربی 1)”][vc_btn title=”برای مشاهده کلیک کنید” color=”danger” link=”url:http%3A%2F%2Fyosiran.com%2Fkonkur-tajrobi-2%2F|title:%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C(%D8%AD%D9%84%20%D8%AA%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%20%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%AF%D8%A7%D8%AC%202)%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%20%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%DB%8C%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86|target:%20_blank|”][vc_column_text]

آقای ریاضی(تست کنکور تجربی گاج 2)-تحصیل-ترکیه-یوسیران

آشنایی با بابک کمالی برترین مدرس آزمون یوس در کشور کلیک کنید 

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_single_image image=”1117″ img_size=”full” alignment=”center” title=”آقای ریاضی در گاج(حل تست کنکور تجربی 1)”][vc_btn title=”برای مشاهده کلیک کنید” color=”purple” link=”url:http%3A%2F%2Fyosiran.com%2Fkonkur-tajrobi%2F|title:%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C(%D8%AD%D9%84%20%D8%AA%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%20%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%AF%D8%A7%D8%AC)%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%20%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%DB%8C%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86|target:%20_blank|”][vc_column_text]

آقای ریاضی(تست کنکور تجربی گاج 1)-تحصیل-ترکیه-یوسیران

آشنایی با بابک کمالی برترین مدرس آزمون یوس در کشور کلیک کنید 

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_single_image image=”1105″ img_size=”full” alignment=”center” title=”تصاعد حسابی 1″][vc_btn title=”برای مشاهده کلیک کنید” color=”vista-blue” link=”url:http%3A%2F%2Fyosiran.com%2Farithmetic-progression-1%2F|title:%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB%8C%201-%20%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%20%DB%8C%D9%88%D8%B3|target:%20_blank|”][vc_column_text]

آقای ریاضی-مجموع جملات تصاعد هندسی-آزمون یوس-تحصیل-ترکیه-یوسیران

آشنایی با بابک کمالی برترین مدرس آزمون یوس در کشور کلیک کنید 

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_single_image image=”1136″ img_size=”full” alignment=”center” title=”تصاعد هندسی”][vc_btn title=”برای مشاهده کلیک کنید” color=”danger” link=”url:http%3A%2F%2Fyosiran.com%2Fgeometric-progression%2F|title:%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%20%DB%8C%D9%88%D8%B3|target:%20_blank|”][vc_column_text]

آقای ریاضی- تصاعد هندسی-آزمون یوس-تحصیل-ترکیه-یوسیران

آشنایی با بابک کمالی برترین مدرس آزمون یوس در کشور کلیک کنید 

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_single_image image=”1135″ img_size=”full” alignment=”center” title=”حل چند معادله”][vc_btn title=”برای مشاهده کلیک کنید” color=”purple” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.yosiran.com%2Fequation%2F|title:%D8%AD%D9%84%20%DA%86%D9%86%D8%AF%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%20%DB%8C%D9%88%D8%B3|target:%20_blank|”][vc_column_text]

آقای ریاضی- حل چند معادله-آزمون یوس-تحصیل-ترکیه-یوسیران

آشنایی با بابک کمالی برترین مدرس آزمون یوس در کشور کلیک کنید 

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]